I gode hænder
Psykiatrien i Region Nordjylland
I Psykiatrien arbejder vi for at fremme positiv udvikling for hver enkelt patient, der kommer i behandling hos os. Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet, og i alle patientforløb har vi fokus på dialog og samarbejde.

Psykiatrien i Region Nordjylland
Telefon: 97 64 30 00.

Nummeret besvares hele døgnet. Omstilling til alle afsnit og ambulatorier.

Telefonrådgivningen i Psykiatrisk Skadestue: 98 13 42 02.

Ny organisering: Psykiatriens afdelinger, sengeafsnit
og ambulatorier skiftede navn 1. januar 2013.

Læs mere om de nye navne - og hvad der har skiftet navn til hvad.

Psykiatrien i Region Nordjylland omfatter forskellige behandlingstilbud til både børn, unge og voksne. Mange af Psykiatriens patienter er i ambulant behandling; ved behov foregår behandlingen på et åbent eller lukket sengeafsnit.

Psykiatriens hjemmeside indeholder bl.a. oplysninger om: