Undersøgelse og behandling

Velkommen til et godt samarbejde om din behandling

Dialog og samarbejde er i fokus i al behandling i Psykiatrien i Region Nordjylland. Vores mål er, at du under hele dit forløb får den information, du har brug for. Du er desuden altid velkommen til at stille spørgsmål. Vær aktiv i dit behandlingsforløb; fortæl os om det liv, du gerne vil leve - og hvad vi kan gøre bedre.

Ny patient i Psykiatrien? - Se en video om, hvad du kan forvente

På ca. 3 minutter kan du få indblik i, hvad der typisk foregår under en indlæggelse. Mød Theresa, der selv har været i behandling, og hør en sygeplejerske og en overlæge fortælle om det typiske patientforløb.


 • Børn og Unge

  Psykiatriens udrednings- og behandlingstilbud til børn og unge har alle adresse på psykiatrisk sygehus i Aalborg, Mølleparkvej 10. Børn og unge fra hele landsdelen kan henvises via egen læge, PPR m...
 • Akut psykiatri

  Psykisk sygdom kan variere i intensitet og styrke, og i de sværeste faser af et sygdomsforløb kan der opstå behov for akut psykiatrisk hjælp - enten i form af akut rådgivning og behandling eller akut...
 • Angst og Tvangssygdomme

  Til denne gruppe af sygdomme hører bl.a. forskellige fobier og mere gennemgribende angsttilstande. Tvangssygdomme kendes også som OCD og omfatter bl.a. tvangstanker og tvangshandlinger.
 • Liaisonpsykiatri

  Ordet "liaison" betyder forbindelse, og i liaisonpsykiatrien arbejder vi  med sygdomme/tilstande, hvor der er en sammenhæng mellem krop og sind.
 • Mani og depression

  Mani og depression er sygdomme, der bl.a. påvirker menneskers humør, energi og aktivitetsniveau. Nogle mennesker svinger mellem depressive og maniske perioder; de har det, der hedder en bipolar lidelse...
 • Misbrug og psykisk sygdom

 • Personlighedspsykiatri

  Personlighedspsykiatri handler om de såkaldte personlighedsforstyrrelser, hvor mennesker reagerer og fortolker meget subjekt på det, de sanser, oplever og føler - og typisk anderledes end de fleste...
 • Retspsykiatri

  Patienter i Retspsykiatrien har forskellige psykiske sygdomme. Fælles for patienterne er, at de er dømt eller sigtet for kriminalitet.
 • Skizofreni og Psykoser

  Psykoser knytter sig til sygdommen skizofreni, men kan også opstå i forbindelse med andre sygdomme – eller udløses i forbindelse med brug af stoffer eller alkohol.
 • Spiseforstyrrelser

  Spiseforstyrrelser er alvorlige sygdomme, som både børn, unge og vokse kan være ramt af. Ofte er der brug for længerevarende behandling.
 • Ældrepsykiatri

  Ældrepsykiatri er et særligt fagområde indenfor psykiatrien, fordi det har stor betydning, at ældre borgere, der viser tegn på psykisk sygdom, undersøges og behandles af personale, der foruden psykiatri...