Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

Undersøgelse og behandling

Velkommen til et godt samarbejde om din behandling

Dialog og samarbejde er i fokus i al behandling i Psykiatrien i Region Nordjylland. Vores mål er, at du under hele dit forløb får den information, du har brug for. Du er desuden altid velkommen til at stille spørgsmål. Vær aktiv i dit behandlingsforløb; fortæl os om det liv, du gerne vil leve - og hvad vi kan gøre bedre.

Ny patient i Psykiatrien? - Se en video om, hvad du kan forvente

På ca. 3 minutter kan du få indblik i, hvad der typisk foregår under en indlæggelse. Mød Theresa, der selv har været i behandling, og hør en sygeplejerske og en overlæge fortælle om det typiske patientforløb.


 • Akut psykiatri

  Psykisk sygdom kan variere i intensitet og styrke, og i de sværeste faser af et sygdomsforløb kan der opstå behov for akut psykiatrisk hjælp - enten i form af akut rådgivning og behandling eller akut...
 • Angst og Tvangssygdomme

  Til denne gruppe af sygdomme hører bl.a. forskellige fobier og mere gennemgribende angsttilstande. Tvangssygdomme kendes også som OCD og omfatter bl.a. tvangstanker og tvangshandlinger.
 • Børn og Unge

  Psykiatriens tilbud til børn og unge har alle adresse på psykiatrisk sygehus i Aalborg, Mølleparkvej 10. Børn og unge fra hele landsdelen kan henvises til de børne- og ungdomspsykiatriske tilbud via...
 • Depression

  Depression er en sygdom, der bl.a. påvirker menneskers humør, energi og aktivitetsniveau. Har man en depression, kan man over længere tid føle sig trist, træt, opgivende eller nærmest ligeglad med det...
 • Liaisonpsykiatri

  Ordet "liaison" betyder forbindelse, og i liaisonpsykiatrien arbejder vi  med sygdomme/tilstande, hvor der er en sammenhæng mellem krop og sind.
 • Mani og bipolar lidelse

  Mani og bipolar lidelse er sygdomme, der gør, at man være meget opstemt og hyperaktiv. Tankerne kører med fuld fart, og når man taler, kan det gå så stærkt, at andre har svært ved at følge med. Overdreven...
 • Misbrug og psykisk sygdom

  Når patienter, der er henvist til psykiatrisk behandling, også har et vedvarende forbrug af rusmiddel, er der brug for en samlet indsats, der både involverer Psykiatrien, kommunen og egen læge.
 • Personlighedspsykiatri

  Personlighedspsykiatri handler om de såkaldte personlighedsforstyrrelser, hvor mennesker reagerer og fortolker meget subjekt på det, de sanser, oplever og føler - og typisk anderledes end de fleste...
 • PTSD

  PTSD er en forkortelse for det, der på dansk hedder 'posttraumatisk belastningsreaktion'. PTSD er en tilstand, der kan opstå hos personer, har været udsat for voldsom belastning af katastrofelignede...
 • Retspsykiatri

  Patienter i Retspsykiatrien har forskellige psykiske sygdomme. Fælles for patienterne er, at de er dømt eller sigtet for kriminalitet.
 • Skizofreni og Psykoser

  Psykoser knytter sig til sygdommen skizofreni, men kan også opstå i forbindelse med andre sygdomme – eller udløses i forbindelse med brug af stoffer eller alkohol.
 • Spiseforstyrrelser

  Spiseforstyrrelser er alvorlige sygdomme, som både børn, unge og vokse kan være ramt af. Ofte er der brug for længerevarende behandling.
 • Ældrepsykiatri

  Ældrepsykiatri er et særligt fagområde indenfor psykiatrien, fordi det har stor betydning, at ældre borgere, der viser tegn på psykisk sygdom, undersøges og behandles af personale, der foruden psykiatri...