Brønderslev Psykiatriske Sygehus
Brønderslev Psykiatriske Sygehus er en del af Psykiatrien i Region Nordjylland. Sygehuset omfatter flere sengeafsnit og ambulatorier samt en akutmodtagelse. Også Regionens specialafsnit for ældrepsykiatri har til huse på Brønderslev Psykiatriske Sygehus.

Døgnet rundt kan du ringe til Brønderslev
Psykiatriske Sygehus på telefon 97 64 30 10.

Brønderslev Psykiatriske Sygehus - Fritliggende huse i grønne omgivelser

Brønderslev Psykiatriske Sygehus ligger lidt udenfor Brønderslev by. Adressen er Hjørringvej 180.

Sygehuset hører under Psykiatriens Klinik Nord, der også omfatter psykiatriske behandlingstilbud i Frederikshavn, Hjørring og Thy-Mors.

Genveje til mere information om sengeafsnit, ambulatorier m.v. på Brønderslev Psykiatriske Sygehus:

Information

Informationen 97 64 30 10

Akut hjælp
Psykiatrisk skadestue (Aalborg)

Lægevagten

Modtageafsnit (akutmodtagelse)

Ledelse

Ledelse i Klinik Nord

Psykiatriledelsen (Aalborg)

Sengeafsnit

Modtageafsnit

Sengeafsnit N1

Sengeafsnit N2

Sengeafsnit N3

Intensivt Sengeafsnit N4 (ældre)

Intensivt Sengeafsnit N5

Intensivt Sengeafsnit N6

Ambulatorier

Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri

Ambulatorium for Psykisk Udviklingshæmmede

Ambulatorium for Ældrepsykiatri

Psykiatrisk Ambulatorium

Andre ambulante tilbud

Opsøgende Psykoseteam Nord

Øvrige funktioner

ECT

Ergoterapi

Fysioterapi

Socialrådgiver

Nordjysk Mad I/S

Teknik og service

 


Yderligere information
  • Opdateret d.
  • 7. juni 2013