Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

For sundhedsfaglige og samarbejdspartnere

Psykiatrien kan kontaktes hele døgnet på telefon:

97 64 30 00

Brug også dette nummer, når der ønskes kontakt til psykiatrisk bagvagt.

 • For nyansatte

  Velkommen til dig, der er nyansat i Psykiatrien i Region Nordjylland. 
 • Henvisning og visitation

  Information til praktiserende læger og andre, der ønsker information og vejledning om, hvordan de skal henvise til enten børne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien eller ældrepsykiatrien.
 • Krise- og katastrofeberedskab

  Psykiatrien i Region Nordjylland leder et beredskab, der kan rykke ud med akut krise- og katastrofepsykiatrisk bistand i situationer, hvor mange mennesker på dramatisk vis bliver udsat for en voldsom...
 • Kurser, konferencer og temadage

  Psykiatrien i Region Nordjylland udbyder løbende forskellige uddannelsesaktiviteter med relevans for samarbejdspartnere, fx medarbejdere i den kommunale psykiatri eller læger og psykologer i almen praksis...
 • Pakkeforløb

  Mange patienter, der henvises til udredning eller behandling i et af Psykiatriens ambulatorier, får tilbudt et pakkeforløb. Et pakkeforløb er et standardforløb for behandlingen af en specifik sygdom...
 • Psykiatrisk forskning

 • Rådgivning

  Et godt og smidigt samarbejde mellem Psykiatrien og fx patientens egen læge har ofte stor betydning for det enkelte patientforløb. Psykiatrien står til rådighed med specialistviden og vejledning - patientspecifik...
 • Samarbejde og projekter

  Koordineret samarbejde mellem praktiserende læge, kommune og behandlingspsykiatri er omdrejningspunktet i mange patientforløb.
 • Selvmordsforebyggelse

  Selvmordstanker og selvmordsforsøg er altid tegn på, at et menneske er ved at miste kontrollen over sin situation. For at forebygge selvmord og selvmordsforsøg er det vigtigt, at vi er flere, der tager...
 • Specialeplanlægning

  Psykiatrien i Region Nordjylland varetager udredning, diagnosticering og behandling på en række fagområder indenfor voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Rammen er nationale retningslinjer...
 • Sundhedsaftaler

  Et velfungerende samarbejde mellem kommunerne, de praktiserende læger og den regionale psykiatri er af stor betydning for mennesker, der har en alvorlig og længerevarende psykisk sygdom. Samarbejdet...
 • Uddannelse og karriere

  I Psykiatrien prioriterer vi uddannelse, forskning og et godt fagligt miljø. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker information om uddannelsesforløb, karrieremuligheder m.v.