Friklinik for Børn og Unge
Region Nordjyllands friklinik for børne- og ungdomspsykiatriske patienter har adresse på Aalborg Psykiatriske Sygehus, Mølleparkvej 12.

Klinikken kan kontaktes på telefon 97 64 37 76.

Friklinikken for børne- og ungdomspsykiatriske patienter blev etableret i 2011- som et tiltag, der skal øge Region Nordjyllands samlede kapacitet for udredning og behandling af børn og unge med psykiske lidelser.

Friklinikken overgik pr. 1. september 2013 til at være en del af Klinik Børn og Unge (tidl. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling).

Personalegruppen omfatter læge, psykologer, sygeplejersker og lægesekretærer.

Friklinikken ledes af klinikledelsen i Klinik Børn og Unge.

Friklinikken har adresse på Mølleparkvej 12 - næsten dør om dør med den bygning, der huser de fleste af de øvrige ambulante funktioner i Klinik Børn og Unge.

Målgruppe og henvisning

Friklinikkens målgruppe er patienter, hvor udredning og behandling kan foregå ambulant og elektivt (planlagte forløb).

Det er især patienter med ADHD, OCD eller lidelser indenfor autismespektret, der henvises til Friklinikken.

Praktiserende læger oa. kan ikke henvise direkte til Friklinik for Børn og Unge, men skal som vanligt henvise til Klinik Børn og Unge (tidl. Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling).

Klinik Børn og Unge visiterer herefter til friklinikken, når det vurderes at være relevant.

Friklinik - Hvad betyder det?

Klinikkens personale er ansat i Region Nordjylland - og Friklinikken er altså ikke et privathospital.

Friklinik vil sige, at der er forskellige opgaver, som afdelingen er fritaget for - herunder administrative, uddannelses- og undervisningsopgaver, som ellers finder sted på en sygehusafdeling.

Herved kan klinikkens personale i meget vid udstrækning anvende deres tid på udredning og behandling - og dermed se flere patienter.

 


Yderligere information
  • Opdateret d.
  • 20. september 2013